Finansiell översikt

Dataproces finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Dataproces Group A/S är ett tvärvetenskapligt kunskapsföretag specialiserat på IT- och konsulttjänster som alla utvecklats för, och i nära samarbete med, landets kommuner. Företagets tjänster inkluderar intäktsoptimering; Automatisering och RPA; och Kunskap och kompetenser.

Affärs- & IT-System