Finansiell översikt

Qlosr Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Qlosr är ett Svenskt företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen, som erbjuder smarta och effektiva IT-lösningar till företag och skolor. Vår filosofi är att identifiera och förstå våra kunders verksamhet, behov, situation samt målbild. För att sedan hitta den bästa lösningen till dig som kund. Oavsett om det handlar om digitala klassrum, IT-arbetsplatser, nätverk eller serverdrift.

Affärs- & IT-System