Finansiell översikt

Carasent finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Carasent ASA är ett investeringsförvaltningsbolag som tillhandahåller tjänster till företag som utvecklar entreprenörs- och e-hälsolösningar. Företaget har ett system som kallas "Webdoc" ett molnbaserat journalsystem med integrerade tilläggstjänster för den privata och offentliga hälso- och sjukvårdsindustrin.

Affärs- & IT-System