Finansiell översikt

Techstep finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Techstep ASA tillhandahåller mobilitets- och kommunikationstjänster i Norge och Sverige. Det verkar genom två segment, som representeras av de geografiska platserna: Norge och Sverige. Företagets erbjudanden är mobil hårdvara, service, support och mobilitetskonsulttjänster, branschledande molnbaserade (UCaaS) PBX-lösningar och Enterprise Mobility Management (EMM) -tjänster, inklusive Mobile Security, systemdesign, implementering, hantering av mobila enheter.

Affärs- & IT-System