Finansiell översikt

SmartCraft finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

SmartCraft är en ledande leverantör av verksamhetskritisk programvara till byggbranschen. Koncernen gör det möjligt för byggföretag att öka sin produktivitet, minska den administrativa bördan och göra det lättare att följa det ständigt föränderliga landskapet med tillämpliga lagar och regler som berör byggbranschen. SmartCraft tillhandahåller sina mjukvarulösningar som en tjänst (SaaS). SaaS-erbjudandet är modulbaserat och inkluderar ett omfattande utbud av programvarulösningar för att optimera projektbudgettering genom att öka försäljningen och minimera kostnaderna, förbättra projektgenomförandet genom att minimera budgetavvikelser och minimera projektrisken genom fullständig dokumentation och insikt.

Affärs- & IT-System