Finansiell översikt

Provide IT finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med s.k. Open Source-plattformar, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt utan att betala höga användarlicenser till källkodens upphovsman. Provide IT har sedan start lagt stort fokus på att utveckla effektiva verktyg och arbetsprocesser.

Affärs- & IT-System