Finansiell översikt

Norwegian Block Exchange finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Norwegian Block Exchange är en norsk kryptovalutabörs och förvaringsinstitut. Baserat i Oslo och registrerat hos Norges finanstilsyn, erbjuder en enkel och säker tillgång till kryptovaluta för alla, med fokus på de nordiska marknaderna, men öppen för kunder globalt. Huvudkontor på Fornebu.

Affärs- & IT-System