Finansiell översikt

Formpipe Software finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Formpipe Software AB är ett svenskt mjukvaruföretag inom Content Services-marknaden. Verksamheten bygger på två hörnstenar med starka erbjudanden till kunder inom både offentlig och privat sektor. Med uppdraget att bygga värdefull relation mellan data och människor tillhandahåller företaget Software as a Service (SaaS), specialiserat på kundkommunikation, ärenden och dokument och automatisering av informationsintensiva affärsprocesser. Formpipe har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Tyskland.

Affärs- & IT-System