Finansiell översikt

Opter finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Opter är ett SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar och säljer en affärskritisk egenutvecklad standardmjukvara för transportplanering till transportbolag i Norden. Bolagets mjukvara hjälper transportföretag med orderhantering, transportplanering, kommunikation med förare och kunder, integrationer till transportköpares och underleverantörers system, prissättning och fakturering. Opters mjukvara levereras som molnlösning eller på kundens server och är en prenumerationstjänst där kunderna betalar en månadsavgift, vars storlek bestäms utifrån antalet fordon.

Affärs- & IT-System