Finansiell översikt

4C Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

4C Strategies är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning med ett unikt erbjudande på marknaden. Genom sin mjukvaruplattform Exonaut erbjuder 4C Strategies en komplett plattform för att bygga organisatorisk beredskap. Exonaut möjliggör en effektiv, säker och sömlös hantering av incidenter, kriser, risker och säkerställande av regelefterlevnad. Exonaut stödjer även upprätthållandet av kontinuiteten i verksamheter som drabbas av störningar och kriser och utgör en mjukvarulösning för både militära och civila kunder inom övningsledning och förmågeutveckling. Utöver Exonaut tillhandahåller Bolaget även mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Bolaget erbjuder sina lösningar primärt till kunder inom samhälls- och affärskritiska områden såsom försvarsmakter, offentliga organisationer och företag inom den privata sektorn som har ett behov av att hantera risker och förbereda sig inför plötsliga och kritiska händelser.

Affärs- & IT-System