Finansiell översikt

Nodebis Applications finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Nodebis Applications tillhandahåller digitaliseringstjänster för beslutsstöd och applikationer för bl.a. tillgänglighet och optimering av resurser. Bolaget är verksamt inom fordonsadministration och tillhandahåller tjänster för delningsekonomins behov av resursallokering och optimering av resurser i tid och rum. Fokus för framtida investeringar är digitaliseringstjänster för beslutsstöd och applikationer för tillgänglighet och optimering av resurser inom väl avgränsade affärssegment.

Affärs- & IT-System