Finansiell översikt

Impero finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Impero A/S är ett danskt SaaS-företag (Software-as-a-Service) som tillhandahåller en plattform för efterlevnadshantering. Impero-plattformen gör det möjligt för företag att enkelt hantera efterlevnad genom automatisering av risk- och kontrollhantering, dokumentation och rapportering. Företaget säljer Saas (Software-as-a-Service) genom att vara värd för programvaran och relaterade tjänster som molnbaserade tjänster.

Affärs- & IT-System