Finansiell översikt

Qlucore finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Qlucore är en ledande leverantör av ny generation intuitiv bioinformatikprogramvara för forskning och precisions- och kompanjonsdiagnostistik. Qlucores uppdrag är att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av innovationer inom genomik och proteomik. Detta görs genom att tillhandahålla kraftfulla visualiseringsbaserade analysdataverktyg för bioinformatik för forskning och precisionsdiagnostik. Verktygen är så enkla att använda att forskare, tekniker och läkare enkelt kan tolka och utforska sina datamängder.

Affärs- & IT-System