Finansiell översikt

Image Systems finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Image Systems AB tillhandahåller produkter till kunder inom film/video, multimedia och digital-tv. Dess verksamhet består av utveckling, tillverkning, distribution och försäljning och support av system för digital bildbehandling, pre-mastering & transmissionsutrustning.

Affärs- & IT-System