Finansiell översikt

Divio Technologies finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Divio Technologies AB är en leverantör av Divio Cloud Management-plattformen som sammanför användarvänligheten av en plattform som en tjänst med molnhanteringsfunktioner som fungerar över leverantörer inklusive AWS, Azure och lokal infrastruktur. Plattformen hjälper företag med moderna digitala kanaler att automatisera drift, underhåll, konfiguration och säkerhet i molnet, vilket gör det möjligt för utvecklare och marknadsförare att fokusera på värdeskapande aktiviteter; och förenkla tillämpningen och utvecklingen av öppen källkodsteknik.

Affärs- & IT-System