Finansiell översikt

Tecnotree finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Tecnotree Corp är en leverantör av IT-lösningar för hantering av tjänster, produkter, kunder och intäkter för leverantörer av kommunikationstjänster. Dess produktutbud består av partner- och kundlivscykelhantering, digital marknadsplats, affärsanalys, konvergent fakturering i realtid och orderhantering. Geografiskt är företaget verksamt i Europa och Amerika (Europa, Nord-, Central- och Sydamerika), MEA och APAC (Mellanöstern och Afrika och Asien och Stillahavsområdet). De viktigaste intäkterna kommer från de geografiska divisionerna MEA och APAC.

Affärs- & IT-System