Finansiell översikt

Lime Technologies finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Lime Technologies AB är ett mjukvaruföretag. Företaget utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla CRM-system. Affärsmodellen bygger på erbjudande av abonnemangsavtal samt konsulttjänster för implementering och kontinuerlig anpassning av bolagets produkter.

Affärs- & IT-System