Finansiell översikt

Netcompany Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Netcompany Group A/S är ett IT-företag. Företaget är engagerat i att leverera affärskritiska IT-lösningar till stora kunder inom offentlig och privat sektor och stödja dem i deras digitala transformationsresor. Dess produkter inkluderar mjukvarulösningar och digitala plattformar som Pulse, Easley AI och Solon Tax bland andra. Det genererar maximala intäkter från det offentliga segmentet. Företaget betjänar företag från finans; Regering; Tillverkning och teknik; Kommuner; Detaljhandel och handel; Tjänsteföretag; Telekommunikation och media; Energi och allmännyttiga företag och andra industrier. Geografiskt får företaget en majoritet av sina intäkter från Danmark och har även sin närvaro i Storbritannien, Belgien, Grekland, Nederländerna och andra regioner.

Affärs- & IT-System