Finansiell översikt

Hubso Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Hubso Group AB är ett svenskt företag som erbjuder webbaserade tjänster. Företaget tillhandahåller följande tjänster - Bildoptimering, vilket ger lägre laddningstid till webbplatserna, vilket resulterar i högre ranking med Google. Det gör också bilderna enklare och sänker bandbreddsanvändningen. Andra tjänster som tillhandahålls av företaget är mjukvaruoptimering, marknadsoptimering och branding.

Affärs- & IT-System