Finansiell översikt

LeadDesk finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

LeadDesk Oyj erbjuder molntjänster för försäljnings- och kundservicebehov, till exempel kontaktcenter. Företagets stora kundbranscher inkluderar media, säkerhetstjänster, energi, telekommunikation, finansiella tjänster och marknadsundersökningar.

Affärs- & IT-System