Finansiell översikt

Lemonsoft finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Lemonsoft är ett finskt mjukvaruföretag som designar, utvecklar och säljer ERP-mjukvarulösningar för att effektivisera sina kunders processer över olika affärsområden och administration. Det omfattande utbudet av mjukvarulösningar och relaterade tjänster gör det möjligt för Bolaget att ge sina kunder holistisk service. Bolagets standardiserade och skalbara mjukvarulösningar levereras huvudsakligen från molnet och är baserade på SaaS-modellen där kunder betalar en månatlig serviceavgift för användningen av programvaran. Bolaget verkar på ERP-mjukvarumarknaden i Finland främst som en tjänsteleverantör för små och medelstora företag.

Affärs- & IT-System