Finansiell översikt

Induct finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Induct AS är en social affärsutvecklare med sin internationella närvaro på cirka 5 kontinenter. Dess huvudprodukt är en webbplattform som används av privata företag och sjukhus.

Affärs- & IT-System