Finansiell översikt

Nexcom finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Nexcom A/S utvecklar IT-lösningar för att optimera kundtjänstfunktioner och förbättra slutkundsnöjdheten. Den erbjuder digital processoptimering, digitalt arbetsflöde och AI-tjänster för interaktion. Nexcom arbetar med programvara för automatisering av arbetsflöden. Dess produkter inkluderar eTray, ett mjukvarusystem för automatiserad hantering av arbetsflöden och uppgifter, och RevealCX, ett mjukvarusystem för att förbättra kundkontakten i servicecenter, RevealCX Boost är ett AI-baserat tillägg till RevealCX.

Affärs- & IT-System