Finansiell översikt

Qt Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Qt Group PLC är engagerat i Qt-produktutveckling, kommersialisering och licensiering under kommersiella licenser och licenser för öppen källkod. Den används för att utveckla plattformsoberoende applikationer och grafiska användargränssnitt för stationära datorer, inbyggda system och mobila enheter. Koncernen redovisar ett affärssegment som förser sina kunder med verktyg för mjukvaruutveckling. Denna teknik används i olika enheter och applikationer, inklusive konsumentelektronik, fordon, flygplan och industriella automationsapplikationer. Geografiskt har det en närvaro i resten av Europa och APAC och Nordamerika. Det får intäkter från licensförsäljning och konsulttjänster och annat.

Affärs- & IT-System