Finansiell översikt

Vincit finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Vincit PLC är verksamt inom mjukvaruutveckling. Företaget erbjuder digital transformation, design och utveckling, digitala plattformstjänster, data- och AI-funktioner och omfattande plattformsexpertis inom SAP-ekosystemteknik, VincitEAM och andra. Företaget är verksamt i Finland, Polen, Portugal, Sverige och USA.

Affärs- & IT-System