Finansiell översikt

Briox finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Briox AB är ett SaaS-företag. Företaget erbjuder lösningar för att hantera de minsta företagens ekonomi. Lösningarna säljs online och via redovisningsbyråer och revisorer. Briox mjukvara kopplar ihop revisorn med företagaren och kunderna finns inom flera branscher med fokus på tjänstesegmentet. Dess programvara finns i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Affärs- & IT-System