Finansiell översikt

AppSpotr finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar i stor volym och publicera dessa på App Store och Google Play. AppSpotrs affärsmodell baseras idag på intäktsflöden från premiumabonnemang (månadsvis abonnemang av premiumfunktioner) men Bolagets målsättning är att utveckla affärsmodellen och bl.a. erhålla transaktionsintäkter från försäljning av tredjepartsfunktioner och andra samarbetspartner.

Affärs- & IT-System