Finansiell översikt

Cint Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Cint grundades 1998 och är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter (dvs. en förståelse för en viss målgrupps inställning till produkter, tjänster eller andra frågor). Genom sin mjukvaruplattform möjliggör Cint för bolag och marknadsundersökningsbolag att erhålla insikter globalt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolagets affärsmodell bygger på en egenutvecklad mjukvaruplattform som ger omedelbar åtkomst till ett globalt nätverk av anslutna individer som har valt att dela sina åsikter och insikter, vilket ökar hastigheten och effektiviteten samt sänker kostnaden för kunder som önskar tillgå insikter.

Affärs- & IT-System