Finansiell översikt

Agillic finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Agillic A/S är ett danskt mjukvaruföretag som hjälper marknadsförare att maximera användningen av data och översätta den till relevant och personlig kommunikation som skapar relationer mellan människor och varumärken. Bolagets plattform använder artificiell intelligens för att analysera data och för att öka affärsvärdet av kundkommunikation. Dess marknadsföringsautomationslösning fungerar som en plattform för lojalitetsklubbar och kundkommunikation över alla kanaler. Intäkterna härrör huvudsakligen från prenumerationsavgifter som tas ut för AGILLIC-programvarulicenser, transaktionsavgifter och professionella service- och utbildningsavgifter.

Affärs- & IT-System