Finansiell översikt

Innofactor finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Innofactor Oyj är en mjukvaruleverantör med fokus på Microsoft-lösningar i de nordiska länderna. Företaget levererar IT-projekt till sina kunder som systemintegratör och utvecklar sina egna mjukvaruprodukter och tjänster. Fokus för företagets produktutveckling ligger på molnlösningar för Microsoft och dess ekosystem. Försäljningen av tjänster genererar maximala intäkter för företaget.

Affärs- & IT-System