Finansiell översikt

Penneo finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Penneo A/S är ett danskt SaaS-företag som digitaliserar affärsprocesser. Det har specialiserat sig på redovisningsbyråers kundinriktade arbetsflöden för att öka deras effektivitet, sänka deras driftskostnader, stärka deras efterlevnadsnivå och ge en digital användarupplevelse för sina kunder. Dess programvara avlastar tunga manuella uppgifter från revisorerna i den finansiella rapporteringsprocessen, vilket gör det möjligt för dem att spendera mer tid på intäktsgenererande aktiviteter. Rörelsesegmenten är Prenumeration, Signaturpaket och Engångsavgift. Majoriteten av intäkterna kommer från prenumerationsverksamheten.

Affärs- & IT-System