Finansiell översikt

Smart Valor finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Smart Valor är en europeisk reglerad plattform för investeringar i digitala tillgångar och är en leverantör av blockchaininfrastruktur. Dess kärnteknologi är handel med och förvaring av digitala tillgångar såsom kryptova lutor, blockchain-protokoll och tokeniserade tillgångar. Bolaget vänder sig till två grupper av kunder: privata investerare (B2C) och finansiella institut (B2B). Privata investerare använder Smart Valors kryptobörs i syfte att köpa och sälja digitala tillgångar men också för att handla och förvara dem på ett säkert sätt. Inom B2B-segmentet erbjuder Smart valor sin plattform till banker och fintechföretag i form av en whitelabel- eller Software-as-a-Service-lösning (SaaS).

Affärs- & IT-System