Finansiell översikt

Seluxit finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Seluxit A/S arbetar med att utveckla en plattform som kopplar upp kundernas produkter till internet. Dess produkter inkluderar Embedded Systems Development, Seluxit IoT Platform och Wappsto Data Market. Företaget tillhandahåller IT-konsulttjänster, handlar med och producerar programvara, datautrustning, datortillbehör och relaterade tjänster och support, inklusive IT-tjänster, systemintegration, etablering av IT-kommunikation, nätverk, hosting, outsourcing och utbildning.

Affärs- & IT-System