Finansiell översikt

Pagero Group finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Pagero erbjuder ett smart affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalinstruktioner) samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser, dra nytta av korrekt och tillförlitlig data, minska miljöavtryck och öka transparens mot myndigheter. Pageros erbjudande är globalt och oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Affärs- & IT-System