Finansiell översikt

OmniCar finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

OmniCar Holding AB är ett Sverigebaserat företag som utvecklar en mjukvarulösning som förändrar hur bilindustrin säljer bilar och service efter försäljning.

Affärs- & IT-System