Finansiell översikt

Mestro finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader.

Affärs- & IT-System