Finansiell översikt

Hoylu finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Hoylu AB är en lättanvänd, molnbaserad, projektledningslösning som kombinerar whiteboard, uppgiftshantering och planering. Hoylus Adaptive Workspace förnyar planering, byggande och engagemang så att team får resultat oavsett bransch, avdelning eller tid. Hoylu passar teamets struktur och integrerar alla produktivitetsverktyg som teamet redan använder. Företagets produkt inkluderar anslutna arbetsytor, som används i olika branscher, inklusive teknik, utbildning, konstruktion, gästfrihet, grafisk design och andra.

Affärs- & IT-System