Finansiell översikt

Euroafrica Digital Ventures finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Euroafrica Digital Ventures AB äger och tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media på marknaderna i Norden och i tillväxtmarknaden i Tanzania. Tjänsterna som i dagsläget erbjuds och levereras genom Bolagets plattformar är social mediamarknadsföring och digitala annonser. Bolagets affärsidé är att skapa synergier mellan de två tjänsterna för att bättre utveckla och driva de digitala plattformar och tjänster som erbjuds. Bolaget avser starta en produktionsenhet i Östafrika för texter och annonsinnehåll som erbjuds marknaden i Europa till konkurrenskraftiga priser.

Affärs- & IT-System