Finansiell översikt

Efecte finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Efecte PLC är ett mjukvaruföretag som utvecklar molnbaserad programvara för servicehantering och identitetshantering för att effektivisera organisationers verksamhet och tjänsteleverans. Företaget vänder sig också till Norden och andra europeiska delar av vilka betydande intäkter härrör från inhemsk försäljning i Finland.

Affärs- & IT-System