Finansiell översikt

ECIT finansiell översikt av rapportdata och nyckeltal. Historik för resultatrapport, balansräkning och kassaflöde.

Pre
Pre

Beskrivning

Ecit AS tillhandahåller tjänster inom viktiga affärsområden IT, Ekonomi & Redovisning och Tech inom olika sektorer och branscher. Bolaget har en modell för förvärv och integration, vilket säkerställer närhet till kunder och lokalt entreprenörskap kombinerat med styrkan i en större internationell koncern. Koncernens affärsverksamhet bedrivs av tre divisioner: IT, Finance & Accounting och Tech. Finance & Accounting-divisionen förbättrar kundernas effektivitet genom att leverera administrativa tjänster på ett produktivt sätt tillsammans med att vara en viktig intäktsdrivare för företaget.

Affärs- & IT-System