Vanliga frågor om strategier och beräkningar

Vi får mycket frågor om strategier. Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna.
Läs gärna detta innan ni beslutar er för att följa en strategi.


Om den historiska beräkningen.

Den historiska beräkningen (även kallad backtest) ska ge en så rättvis bild som möjligt, av hur en strategi har utvecklats över tid. För att beräkna detta så använder vi bolagens rapporthistorik och historiska aktiekurser.

För att kunna ge en lång historik så använder vi delvis bolagens helårsrapporter för den historiska beräkningen.

Den historiska beräkningen är inte perfekt utan det finns flera delar som vi inte tar hänsyn till i beräkningen som påverkar resultatet.

Exempel är bolag som gjort listbyten, courtagekostnader och avnoterade bolag. Dessa beskrivs mer i detalj längre ner på sidan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida vinster.


Om listan "De bästa aktierna just nu!".

Denna listan använder de senast släppta kvartalsrapport (rullande 12månader) vilket ger att denna listan alltid visar de högst rankade bolagen med vår senaste data.

Denna listan kan förändras varje dag beroende på aktiekurs och nya bolagsrapporter som kommer in.

Då vi räknar om alla nyckeltal varje dag med senaste aktiekurs, utifrån de senaste 4 kvartalsrapporterna (Rullande 12 månader) så kommer denna listan att ge en korrekt bild av strategin utifrån vår senaste data.

Denna listan kan röra på sig varje dag, på grund av aktiekursen och nya rapporter. Den största förändringen sker i samband med rapportuppdateringar medan mindre förändringar vid aktiekurs rörelser. 


Varför skiljer sig den historiska beräkningen från "Just Nu" listan?

Den historiska beräkningen av Strategierna är delvis beräknad på helårsrapporter (bokslut) för att vi ska kunna visa en lång historisk utveckling.

Listan "De bästa aktierna just nu!" med bästa aktierna är beräknad på senaste rullande fyra kvartalsrapporterna. Detta ger ett mer korrekt värde än att använda den senaste helårsrapporten.

Då de två beräkningarna har lite olika rapportdata så blir det inte alltid samma aktier som visas i den historiska listan som visats i Just nu listan. Det kan till exempel vara så att en aktie pga av en delårsrapport kommer högt upp på listan och visas i Just nu listan. Men då årsrapporten släpps så hamnar aktien längre ner på listan.

Varför kan jag inte välja Januari och Februari i månadslistan?

Vi kan inte köpa på en årsrapport innan den är släppt på marknaden. Då de flesta bokslut släpps i början av året så vill vi inte göra en beräkning på helårsrapporter i denna tidsperiod. Då skulle många bolagsberäkningar vara baserade på nästan ett år gamla rapporter. Därför har vi helt enkelt valt att inte ha med Jan, Feb på beräkningen.

Hur görs den historiska beräkningen av den Magiska Formeln?

För varje år som ska beräknas så sker följande. 

 • Ta bort alla finansiella bolag (Om valt). 
 • För varje bolag, hämta senaste rapport och aktiekurs för den valda månaden. Aktiekursen är alltid den första köpdagen på vald månad. Rapporten måste ha släppts på marknaden innan den valda månaden. 
 • För varje bolag beräkna ROC och spara alla bolag i en lista. Bolag med negativ ROC kastas. 
 • För varje bolag beräkna EY och spara alla bolag i en lista. Bolag med negativ EY kastas.
 • Sortera ROC listan så att bolag med högsta ROC kommer först. 
 • Sortera EY listan så att bolag med högsta EY kommer först. 
 • Varje bolag får ett värde som är summan av dess position i både ROC listan och EY listan. Om HM är på position=2 i ROC och position=56 i EY listan så blir värdet på HM=58 (2+56). 
 • Nu sorterars listan igen med alla bolag enl tidigare värde. Det bolag med lägst värde får Rank=1 och så vidare. Detta värde är dess placering (Ranking) enligt TMF. 

Nu har vi en bolagslista för varje år.
För varje år så köper vi nu valt antal bolag från toppen av listan.
Portföljen behålls i exakt ett år innan den viktas om.
Denna beräkningen är i princip samma för alla strategier.


Avnoterade bolag - både negativ & positiv påverkan 

 1. På börsdata har vi ingen historik på äldre avnoterade bolag på strategier. Dessa tas inte med i den historiska beräkningen (backtest).

 2. Survivorship bias = Avnoterade bolag finns inte med i backtestet. Indirekt ger detta en både positiv och negativ påverkan i slutliga det resultatet.

 3. Positiv påverkan= När avnoterade bolag har gått ner kraftigt eller har gått konkurs. Dock de bolag som har sämre FA-värden (större andel av avnoterade och bolag som har gått konkurs) hamnar sällan högst upp i Magic Formula strategin. 

 4. Negativ påverkan= Det finns också många bolag som har haft bra FA-värden och gått bra fast som har köpts ut från börsen. Sannolikheten större att dessa bolag skulle hamna högre upp i Magic Formula listan.

Listbyte - positiv påverkan

På börsdata har vi ingen historik på listbyten och därför påverkar detta indirekt positiv när de bolag som hamnar i Large- och Mid Cap är också de som har gått bäst.

Just när vi väljer bolag från Large- och Mid Cap och backtestar på den historiska avkastningen så kan det lika gärna vara bolag som har tidigare funnits i Mid- och Small Cap eller ännu längre ned i listorna som First North. 

Courtage och Slippage

Vi har inte tagit hänsyn till courtagekostnader eller ”Slippage” nackdelar.
Det är inte alltid säker att man lyckas köpa till de priserna som backtestet genererar.
Kraftiga kurs upp/nedgångar främst vid börsöppningar kan påverka en del.