6250sek
0,0 %
Datum:2024-07-18Tid:17:29:00Senaste rapport:Q2-2024Lista:First NorthTicker:NYTTO PREF
Börsvärde:8 308 msekEnterprise Value:8 308 msekOmsättning:- msekVinst:- msekISIN:SE0014808861

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Svenska Nyttobostäder Pref omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Svenska Nyttobostäder Pref med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:62,50
MA50:62,39
MA200:49,63
Pris/MA200:25,9 %
RSI (14):48,7
Pris/MA50:0,2 %

Beskrivning

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade bostadsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm Bolaget har i dag 5752 lägenheter i förvaltningsportföljen. Av dessa är 21% färdigställda och tillträdda, övriga 79% har förvärvats till fast pris för att tillträdas vid färdigställande vilket sker löpande fram till 2025. Bolaget tar därmed ingen bygg- eller utvecklingsrisk. Av de ej färdigställda fastigheterna ligger 30% i produktion och samtliga övriga har lagakraftvunna detaljplaner och förbereds för byggstart. Driftnettot förvaltningsportföljen efter tillträdena 2025 förväntas uppgå till cirka 600 MSEK. Ambitionen är att Bolagets fria kassaflöden ska användas för att växa fastighetsbeståndet ytterligare.

Fastighetsbolag