10020sek
0,3 %
Datum:2024-05-20Tid:17:29:48Senaste rapport:Q1-2024Lista:Large CapTicker:WIHL
Börsvärde:30 804 msekEnterprise Value:59 113 msekOmsättning:3 950 msekVinst:1 361 msekISIN:SE0018012635

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Wihlborgs Fastigheter omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Wihlborgs Fastigheter med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:100,20
MA50:93,42
MA200:86,12
Pris/MA200:16,3 %
RSI (14):66,8
Pris/MA50:7,3 %

Beskrivning

Wihlborgs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag verksamt i kommersiella fastigheter med bas i Sverige. Wihlborgs portfölj består av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Bolaget förvaltar fastighetsbeståndet genom förvärv, utveckling och försäljning av fastigheter. Wihlborgs intäkter kommer nästan uteslutande från fastighetsuthyrning. Verksamheten består av två divisioner, dels divisionen Fastighetsförvaltning, som bevakar de lokala marknadsförutsättningarna och organiserar fastighetsbeståndet geografiskt, dels projektutvecklingsverksamheten som arbetar med ny- och ombyggnadsprojekt, upphandlingar och uppföljning.

Fastighetsbolag