886sek
0,0 %
Datum:2024-04-17Tid:13:00:03Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:CORE A
Börsvärde:10 076 msekEnterprise Value:43 182 msekOmsättning:4 244 msekVinst:983,8 msekISIN:SE0010714279

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Corem Property A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Corem Property A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:8,86
MA50:9,78
MA200:8,68
Pris/MA200:2,1 %
RSI (14):35,4
Pris/MA50:-9,4 %

Beskrivning

Corem Property Group AB bedriver förvärv, förvaltning, utveckling och förnyelse av industri-, lager-, logistik- och kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Verksamheten är indelad i fem geografiska regioner nämligen Stockholm, Syd, Väst, Småland och Malardalen.

Fastighetsbolag