1086sek
0,0 %
Datum:2024-06-14Tid:17:29:32Senaste rapport:Q1-2024Lista:First NorthTicker:SFAST
Börsvärde:4 025 msekEnterprise Value:11 799 msekOmsättning:1 019 msekVinst:273,1 msekISIN:SE0014956819

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Stenhus Fastigheter omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Stenhus Fastigheter med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:10,86
MA50:11,07
MA200:9,83
Pris/MA200:10,4 %
RSI (14):39,7
Pris/MA50:-1,9 %

Beskrivning

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

Fastighetsbolag