1072eur
0,3 %
Datum:2023-03-27Tid:18:00:00Senaste rapport:Q4-2022Lista:Large CapTicker:KOJAMO
Börsvärde:2 649 meurEnterprise Value:6 328 meurOmsättning:413,3 meurVinst:-399,8 meurISIN:FI4000312251

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Kojamo omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Kojamo med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:10,72
MA50:13,14
MA200:14,56
Pris/MA200:-26,3 %
RSI (14):28,0
Pris/MA50:-18,4 %

Beskrivning

Kojamo Oyj är ett fastighetsinvesteringsbolag. Det erbjuder hyreslägenheter och bostadstjänster i finska tillväxtcentra. Kojamo-koncernens affärsverksamhet är indelad i två segment: Lumo och VVO. Lumo är en boendelösning som erbjuder hyresbostäder och nästa generations tjänster i tillväxtcentra runt om i Finland. Dess icke-kommersiella segment, VVO, erbjuder bostäder vars hyror bestäms enligt kostnadsprisprincipen. Kojamo verkar i de sju största stadsregionerna i Finland, med fokus på efterfrågan på hyresrätter, särskilt i Helsingforsregionen.

Fastighetsbolag