997eur
1,2 %
Datum:2024-04-19Tid:17:29:51Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:KOJAMO
Börsvärde:2 464 meurEnterprise Value:6 046 meurOmsättning:442,2 meurVinst:-89,0 meurISIN:FI4000312251

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Kojamo omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Kojamo med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:9,97
MA50:10,49
MA200:9,76
Pris/MA200:2,1 %
RSI (14):41,5
Pris/MA50:-4,9 %

Beskrivning

Kojamo Oyj är ett fastighetsinvesteringsbolag. Det erbjuder hyreslägenheter och bostadstjänster i finska tillväxtcentra. Kojamo-koncernens affärsverksamhet är indelad i två segment: Lumo och VVO. Lumo är en boendelösning som erbjuder hyresbostäder och nästa generations tjänster i tillväxtcentra runt om i Finland. Dess icke-kommersiella segment, VVO, erbjuder bostäder vars hyror bestäms enligt kostnadsprisprincipen. Kojamo verkar i de sju största stadsregionerna i Finland, med fokus på efterfrågan på hyresrätter, särskilt i Helsingforsregionen.

Fastighetsbolag