1170dkk
8,3 %
Datum:2024-05-17Tid:16:59:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:Small CapTicker:PARKST A
Börsvärde:669 mdkkEnterprise Value:1 986 mdkkOmsättning:166,1 mdkkVinst:-24,2 mdkkISIN:DK0010158500

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Park Street omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Park Street med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:11,70
MA50:10,94
MA200:9,21
Pris/MA200:27,1 %
RSI (14):64,8
Pris/MA50:7,0 %

Beskrivning

Park Street A/S är ett fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolag. Bolaget förvaltar fastighetsportföljen främst inom segmentet kontor, detaljhandel och bostäder. Intäkterna inkluderar hyresintäkter, ränta på hypotekslån och skuldinstrument värderade till verkligt värde, försäljningsbelopp från sålt projektinnehav, försäljning av varor och försäljning av andra tjänster. Koncernens förvaltningsfastigheter är geografiskt koncentrerade till Storköpenhamn och Själland.

Fastighetsbolag