22500sek
3,2 %
Datum:2023-03-27Tid:18:00:00Senaste rapport:Q4-2022Lista:Large CapTicker:SAGA A
Börsvärde:100 413 msekEnterprise Value:124 777 msekOmsättning:3 696 msekVinst:2 718 msekISIN:SE0004635878

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sagax A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sagax A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:225,00
MA50:256,78
MA200:230,70
Pris/MA200:-2,5 %
RSI (14):37,9
Pris/MA50:-12,4 %

Beskrivning

AB Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark med en total uthyrningsyta på mer än 3 miljoner kvadratmeter. En betydande del av bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholms- och Helsingforsregionen. Bolagets intäkter består främst av hyresintäkter för tillhandahållande av lokaler, varav merparten härrör från stat, kommuner eller företag med betydande försäljning.

Fastighetsbolag