25200sek
2,9 %
Datum:2024-03-01Tid:17:29:00Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:SAGA A
Börsvärde:117 582 msekEnterprise Value:138 386 msekOmsättning:4 293 msekVinst:3 082 msekISIN:SE0004635878

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sagax A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sagax A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:252,00
MA50:255,06
MA200:231,85
Pris/MA200:8,7 %
RSI (14):51,5
Pris/MA50:-1,2 %

Beskrivning

AB Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark med en total uthyrningsyta på mer än 3 miljoner kvadratmeter. En betydande del av bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholms- och Helsingforsregionen. Bolagets intäkter består främst av hyresintäkter för tillhandahållande av lokaler, varav merparten härrör från stat, kommuner eller företag med betydande försäljning.

Fastighetsbolag