27400sek
0,0 %
Datum:2024-07-18Tid:17:29:00Senaste rapport:Q2-2024Lista:Large CapTicker:SAGA A
Börsvärde:127 872 msekEnterprise Value:121 760 msekOmsättning:4 633 msekVinst:3 162 msekISIN:SE0004635878

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sagax A omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sagax A med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:274,00
MA50:280,32
MA200:255,49
Pris/MA200:7,2 %
RSI (14):45,0
Pris/MA50:-2,3 %

Beskrivning

AB Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark med en total uthyrningsyta på mer än 3 miljoner kvadratmeter. En betydande del av bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholms- och Helsingforsregionen. Bolagets intäkter består främst av hyresintäkter för tillhandahållande av lokaler, varav merparten härrör från stat, kommuner eller företag med betydande försäljning.

Fastighetsbolag