6522sek
-0,4 %
Datum:2024-04-18Tid:15:07:16Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:BALD B
Börsvärde:76 438 msekEnterprise Value:203 240 msekOmsättning:11 944 msekVinst:4 871 msekISIN:SE0017832488

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Fast Balder omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Fast Balder med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:65,16
MA50:69,43
MA200:59,25
Pris/MA200:10,0 %
RSI (14):34,1
Pris/MA50:-6,1 %

Beskrivning

Fastighets AB Balder bedriver förvärv, utveckling och förvaltning av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter med lokal närvaro och kundvärde genom att tillgodose olika kundgruppers behov av kommersiella lokaler och bostäder i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Bolagets fastighetsportfölj innehåller ett brett utbud av kommersiella ytor, allt från kontor, handel och lagerlokaler, varav bostadsfastigheter utgör huvuddelen av bolagets portfölj. Koncernens affärssegment är; Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Syd, Öst och Nord. Bolaget genererar intäkter genom intäkter från hyrorna för sina fastigheter och förvaltningen av sina fastigheter.

Fastighetsbolag