26320sek
0,6 %
Datum:2024-04-18Tid:16:22:39Senaste rapport:Q4-2023Lista:Large CapTicker:SAGA B
Börsvärde:122 342 msekEnterprise Value:143 146 msekOmsättning:4 293 msekVinst:3 082 msekISIN:SE0005127818

Nyckeltal

10 års nyckeltalshistorik för Sagax B omsättning, vinst, utdelning, eget kapital, PE och PB.

Pre
Pre

Aktiekurs

Kursutveckling för Sagax B med jämförelseindex och glidande medelvärde MA50 och MA200.

Aktiekurs:263,20
MA50:259,44
MA200:239,46
Pris/MA200:9,5 %
RSI (14):47,9
Pris/MA50:1,1 %

Beskrivning

AB Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter med fokus på segmentet lager och lätt industri. Bolaget äger fastigheter i Sverige, Finland, Tyskland och Danmark med en total uthyrningsyta på mer än 3 miljoner kvadratmeter. En betydande del av bolagets fastighetsbestånd finns i Stockholms- och Helsingforsregionen. Bolagets intäkter består främst av hyresintäkter för tillhandahållande av lokaler, varav merparten härrör från stat, kommuner eller företag med betydande försäljning.

Fastighetsbolag